สุดยอดคำจำกัดความ

โอ้...เป็นสุดยอดคำจำกัดความ และทรรศนะที่เลอเลิศประเสริฐศรีจริง ๆ ขอบคุณครับ....
คำตอบ

ขอบคุณมากคะ 

 "อยากให้คุณ jokii แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ KM ของหน่วยงานของคุณ"

ช่วยหาคำจำกัดความเกี่ยวกับภูมิศาสตร์

                                  ขอบคุณล่วงหน้าคะ