ชุมชนความรู้ สพข.

ชุมชนความรู้ สพข. จะประสบความสำเร็จหรือไม่อยู่ที่ความเข้าใจที่ตรงกัน และแรงสนับสนุน หรือกำลังใจของผู้นำของเรา เห็นด้วยมั้ยค่ะ

 

คำตอบ
not yet answered
อดิศักดิ์

เป็นคำจำกัดความที่ดีจริง ๆ เห็นด้วยมาก ๆ ครับ