การจัดการความรู้

องค์กรของเราต้องการ บริหารจัดการความรู้จากใจจริงหรือเพื่อให้คนอื่นคิดว่าเรามีการทำ KM แล้ว เราต้องถามใจตัวเองก่อนไม่ใช้หรือว่าจะทำจริง ไม่งั้นก็เป็นเหมือนไฟใหม้ฟางเหมือนทุกเรื่องที่เป็นมา

การทำ KM ไม่ใช้เรื่องยากถ้าจะทำ แต่ปัญหาอยู่ตรงจะทำจริงหรือตามกระแส หรือแค่ผ่านตัวชี้วัดผลงาน

 

คำตอบ
not yet answered
อดิศักดิ์

ผมมีความคิดว่า เราทำในรูปแบบนี้แหละ เพราะมันได้ประโยชน์ทั้งตัวเราเอง และองค์กรด้วย หากต่อไปมีการสนับสนุนที่ชัดเจนขึ้น ก็เท่ากับว่าเรามีความพร้อมอยู่แล้วในระดับหนึ่ง

หนูนาอย่าท้อแท้ สู้ต่อไป ถืงแม้ว่าการเริ่มต้นจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ หากมีการเริ่มต้นก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้น ประกอบกับเชื่อว่าโดยปกติทุกคนได้ทำ KM.ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว เพียงแต่ขาดการจัดระบบเท่านั้น ดังนั้นKM.จะเริ่มต้นด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ คิดว่าคงไม่สูญหายไปจากโลก

หนูนาอย่าทัอถอย สู้ต่อไป แรกๆเริ่มการทำ km. จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่หากมีการเริ่มต้นก็เป็นเรื่องที่ดี ประกอบกับมองว่าการจัดการความรู้เป็นเรื่องที่เราทุกคนได้ทำกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว เพียงแต่ขาดการจัดระบบเท่านั้น ดังนั้นจึงเชื่อว่าkm. คงไม่สูญหายไปจากโลกอย่างแน่นอน