อยากทำธุรกิจส่งออกผ้าไหม

นางสาว วิไล พวงมาลา
แถวบ้านดิฉันส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาหลังจากนั้นก้็ทำผ้าไหมส่วนมาก ดิฉันจึงอยากช่วยชาวบ้านมีงานทำคือหาตลาดรองรับผ้าไหมแต่ม่รู้ว่ามีที่ไหนบ้างและต้องการเป็นตัวแทนส่งออกผ้าไหมแทนชาวบ้านค่ะ
คำตอบ

ดิฉันไม่ทราบว่าคุณแหม่นจะส่งออกผ้าไหมไปที่ตลาดต่างประเทศแถบไหน  ถ้ายังไงคุณแหม่มลองสอบถามข้อมูลที่กรมส่งเสริมการส่งออกดีกว่าค่ะ  เพราะเค้าน่าจะแนะนำอะไรได้เยอะ

 

การเปรียบเทียบคู่แข่งว่าเป็นอย่างไร

กลยุททธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหนาย การส่งเสริมการตลาดเป็นอย่างไร

รับทำชิปปิ้ง ทำฟอร์ม A,D,E,C/O,JTEPA,FTA ขอใบอนุญาตนำเข้าต่างๆ

ให้บริการ รับเป็นตัวแทนออกของ (Shipping) และผู้รับมอบอำนาจออกของ

- นำเข้า และส่งออกสินค้า เครื่องจัก และของใช้ส่วนตัวทุกประเภท

- ดำเนินพิธีการทางศุลกากร (ทางเรือ และเครื่องบิน) และการตรวจปล่อยสินค้า

- รับทำฟอร์ม (From A, E, D, JTEPA) การนำเข้า ส่งออกสินค้า การขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร และการขอคืนอากร (ตามมาตรา 19 ทวิ)

- รับทำใบอนุญาตนำเข้าอาหาร และขอใบอนุญาตอื่นๆ ที่ต้องมีประกอบในการนำเข้าสินค้า

- ทำฟอร์ม C/O ,C/R ของสภาหอการค้าไทย (The Thai Chamber of Commerce)

- ฟอร์มเอฟ ที เอ (FTA : Free Trade Area) สำหรับการนำเขาสินค้า วัตถุดิบ จากประเทศที่มีข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศไทย

- รับยื่นต้นทุนการผลิต ในการดำเนินการยื่นขอฟอร์ม เพื่อการส่งออก

- รับลงทะเบียนในระบบ PAPERLESS ของกรมศุลกากร

- บริการที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรอย่างอื่น

เป็นการให้บริการโดยทีมงานที่มีความชำนาญการทางด้านพิธีการศุลกากร (โดยมีใบอนุญาตจากกรมศุลกากรถูกต้องตามกฎหมาย) กรมการค้าต่างประเทศ และสภาหอการค้าไทย โดยคำนึงถึงความรวดเร็ว และความปลอดภัยของสินค้าของลูกค้า ในราคาที่เป็นกันเอง

หากท่านเป็นบริษัท หรือผู้ที่ต้องการนำเข้าส่งออก (Import-Export) สินค้า เครื่องจักร หรือของใช้ส่วนตัวทุกประเภท สามารถโทรศัพท์เพื่อขอคำปรึกษา และใช้บริการเราได้ พวกเรายินดีที่จะให้คำปรึกษา และให้บริการกับลูกค้าทุกท่าน ขอขอบคุณในความอุปการะ

ติดต่อ คุณจุมพล (โทรศัพท์ 089-8120850 )