การฝึกอบรม

รบกวน คุณLiverพูน เวลาไปโครงการอบรมต่าง ๆ มา ช่วยหาข้อสังเกตจากการจัดโครงการ หรือเนื้อหาที่น่าสนใจ มาเล่าไว้ในบล็อกหน่อยนะ จะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นมาก ๆ ขอบคุณครับ...
คำตอบ