มีคำถามคะ

ศิริณญา

สวัสดีคะป้าเจี๊ยบ

ดิฉันมีคำถามเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษอยู่ 1 ประโยคคะ

คือถ้าเราจะบอกว่า ' ครบกำหนดการฝึกงาน" เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร คะ

ขอคุณล่วงหน้าด้วยนะคะ

 

คำตอบ

ถ้าป้าเจี๊ยบจะบอกใครว่าฝึกงานครบตามที่กำหนดแล้วก็คงพูดว่า "I have completed my internship" (หรือ apprenticeship หรือ practicum แล้วแต่บริบทของการฝึกงาน) ค่ะ  และมักจะขยายความโดยใส่เวลาไว้ด้วย อย่างเช่น " I've already completed my 3-month internship"