เกรดเฉลี่ย เท่าไรค่ะที่จะเรียนทันตแพทย์

พีค่ะ

การที่จะใช้วุฒิม.6  เข้าเรียนทันตแพทย์จะต้องใช้เกรดเฉลี่ยเท่าไรคะ  แล้วพีจบม.6 

คุณสมบัติของการเข้าเรียนทันตแพทย์มีอะไรบ้างคะ  คือว่าหาเจอแต่คุณสมบัติการเข้าเรียนของแพทย์และพยาบาลค่ะ

คำตอบ
not yet answered

เรียนทันตแพทย์ใช้เกรดเท่าไรค่ะ

อันนีีไม่ทราบจริงๆ ครับ คือจบมานานแล้ว ไม่ทราบระบบสมัยนี้จ้า