ปัญหาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

romio

มีปัญหาเรื่องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วหน้าจอมืดสนิท มีวิธีการแก้ไขอย่างไร

คำตอบ