ฝากเพิ่มสาระ ในบันทึกการไปทำฮัจย์

รบกวนช่วยเสริม blog การไปทำฮัจย์ด้วยนะคะ เพื่อให้ เนื้อหาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จะได้เป็นประโยชน์กับผู้อ่านมากขึ้น เพราะ ลำพังอุไรวรรณ ความรู้แค่หางอึ่ง ประสบการณ์อันน้อยนิด ไม่มั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

อุไรวรรณ

คำตอบ

ยินดีจะหาข้อมูลเพื่อเขียนเรื่องนี้ครับ เพราะตั้งใจว่าจะไปทำฮัจย์ปีนี้ด้วยเหมือนกันครับ และทางมหาวิทยาลัยกำลังจะจัดอบรมอยู่เหมือนกัน