PRS

Poowadol

ในความคิดของอาจารย์ การประชาสัมพันธืหมายถึงอะไรครับ?

และ มีนักวิชาการคนไทยคนไหนบ้างครับที่ให้ความหมายของคำว่า ประชาสัมพันธ์

และว่าอย่างไรครับ

ขอบค ุณครับ 

คำตอบ