ขอบคุณ

busaba

เรียน คุณ Citrusได้รับความกรุณาจากคุณเป็นอย่างดี ขอขอบคุณในการให้ความรู้เรื่องโปรแกรม SPSS เป็นอย่างมาก ดิฉันจะพยายามศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ต่อไป  ในขณะนี้อาจจะสับสนอยู่บ้างแต่จะพยามยาม  สู้ ๆ

      ขอบคุณจากใจจริง

             BB

คำตอบ
not yet answered

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน weblog

http://gotoknow.org/blog/citrus/102527