การแลกเปลี่ยนความรู้ .....ต้องเปิดบล๊อกครับ

สวัสดีครับ คุณขนิษฐา........ คุณต้องการใช้ IT ให้เป็นประโยชน์ คงต้องเปิดบล๊อกครับ ....คุณขนิษฐายังไม่มีบล๊อก การแลกเปลี่ยนจะอยู่ในช่องคำถามครับ ซึ่งถ้าคุณขนิษฐา มีเวลา ก็พิมพ์บันทึกได้ว่าไปทำอะไร ?ที่ไหน? อย่างไร?(How)สำคัญ ......จะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันครับ
คำตอบ