ชุมชนความรู้ สพข.

อย่าลืมส่งทัศนะด้าน KM ของตัวเองมาให้ผม Post บนหน้า Web สพข.เพื่อสร้างสีสันด้วย...
คำตอบ

 
ตัวแปรที่ทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการ ไม่ใช่เพียงแต่บุคลากรในองค์กรเท่านั้นแต่หัวใจหลักอยู่ที่ผู้นำขององค์กร คุณเห็นด้วยหรือไม่