การจัดการความรู้

การจัดการความรู้ในใจคุณคืออะไร ช่วยบอกที
คำตอบ
ใช้วิธีการใดๆ ให้ความรู้ได้รับการจัดการและถ่ายทอดสู่คนอื่น
อดิศักดิ์

จัดทำสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเรา ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นระบบเข้าถึงได้ง่าย ถ่ายทอดได้รวดเร็ว