คำถาม

คุณคิดอย่างไรเมื่อถูกด่า ว่าเป็นเด็กบ้านนอก
คำตอบ

รู้สึกเฉยๆมากๆ ก็ต้องปล่อยเขาด่าไปสิ  ไม่เห็นต้องสนใจเลย