( '''O"" )

ตุ๊กตา

อยากทราบเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องผ้าห่มอุ่นไอรักค่ะ และวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ และอยากขอดู Full text  ด้วยได้ไหมค่ะ

คำตอบ