ServiceProfileล่าสุด

ประภัสสร

เรียน อาจารย์อนุวัฒน์

ดิฉันได้ Down Load แบบประเมินตนเองงานบริการ / ทีม แล้ว ขอเรียนถามอาจารย์ว่า ในรพ.ที่ผ่านการรับรอง และใช้มาตรฐานฉบับฉลอง ฯ 60 ปี สามารถใช้แบบประเมินตนเองนี้ได้เลยหรือเปล่าคะ และทาง พรพ.จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ในขณะนี้อีก

ขอบคุณมากคะ

คำตอบ
not yet answered
Dr Anuwat Supachutikul

Service Profile หรือ Unit Profile ที่อยู่ในรูปแบบของ powerpoint ที่ พรพ.นำขึ้นให้ download นั้นเป็นเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานหรือทีมงานสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมาย กระบวนการ ตัวชี้วัด ได้ดีขึ้น

เนื้อหาหล้กในแบบฟอร์มนี้ไม่ได้ต่างไปจากของเดิมมากนัก เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบจาก word มาเป็น powerpoint ทาง รพ.สามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเองได้ แต่ควรเข้าใจในเป้าหมายของการเชื่อมโยง และการใช้ one page summary สรุปข้อมูลที่สำคัญไว้ในหน้าเดียว รวมทั้งประโยชน์ในการที่จะทบทวนปรับปรุงข้อมูลสำคัญหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้ง่ายขึ้น การใช้สื่อสารทำความเข้าใจภายในทีมงานได้บ่อยขึ้น ประโยชน์ควรอยู่กับทีมงานเป็นหลัก ไม่ใช่ว่าใช้เพื่อทำส่ง พรพ.ครับ

แบบฟอร์มนี้ไม่ขึ้นกับมาตรฐาน เพราะเป็นเครื่องมือวิเคราะห์หน่วยงาน ไม่ว่าจะใช้มาตรฐานฉบับใดก็สามารถใช้แบบฟอร์มนี้ได้ หรือถ้าทีมงานไม่ชอบใจรูปแบบนี้ จะใช้แบบเดิมก็ได้ครับ

Dr Anuwat Supachutikul

สามารถ download Service Profile ได้ที่นี่ครับ

Service Profile Thai 3

ถ้ามีโอกาสจะนำตัวอย่างมาเสนอ