ขอความเห็น

 เรียน เชิญ อาจารย์ เข้าhttp://gotoknow.org/blog/handyman/102203

และขอ ความเห็นค่ะ

เพราะเห็นนำมา Recycle กันมาก

ขวดน้ำอ้อย น้ำส้ม ที่แม่ค้าเอามาใช้ต่อ

ขอบพระคุณค่ะ

คำตอบ