คิดถึง

วันนี้อบรมสนุกไหม  คิดถึงสุภัคหรือเปล่าค่ะ
คำตอบ