ฝากถึง admin

ศิษย์เก่า

อยากจะให้ admin  update ข่าวสารเกี่ยวกับสวายวิทให้หน่อย อยากรู้ว่าตอนนี้โรงเรียนสวายวิทมีอะไรแปลกใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงไป มากน้อยแค่ไหนแล้ว

 

คำตอบ