คำถาม

นางสาวสุภัค อมิตาภา

อาจารย์เป็นคนจังหวัดสงขลาโดยกำเนิดหรือเปล่าค่ะ

คำตอบ