คำถาม

นางสาวจุฑามาศ เทพรัตน์

1.อาจารย์ค่ะอยากทราบว่าอาจารย์ว่างวันไหนบ้างค่ะ   เพื่อหนูต้องการปรึกษาเรื่องเรียนค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ

 

คำตอบ