คำถาม

นางสาวเกศินี สินธ์สาย

อาจารย์ค่ะการที่เราเรียนวิชาเราสามารถนำไปประยุก๖ใช้ในชีวิตประจำวันอะไรได้บ้างค่ะ

คำตอบ