คำถาม

นางสาวไอลดา สุวรรณพฤกษ์

1.บ้านอาจารย์อยู่ที่ไหนค่ะ

2.อาจารย์ให้เกรดวิชานี้ยากไหมค่ะ

คำตอบ