คำถาม

น.ส.เกษร ทิพย์มาก
อาจารย์ค่ะวิชานี้เรียนยากไหม  ส่วนมากที่อาจารย์สอนมานักศึกษาจะได้เกรดอะไรกันเป็นส่วนมาก
คำตอบ