อยากรู้เวลาว่างของอาจารย์ค่ะ

สุวรรณา วิเชียรโชติ

อาจารย์ค่ะเปลี่ยนตารางเรียนได้มั้ยค่ะ

นศ.หลายคนจะต้องกลับบ้านกันในแต่ละอาทิตย์ ก็ส่วนมากจะกลับกันวันศุกร์แล้วมาสงขลาวันอาทิตย์

อาจารย์สอนวันอาทิตย์เที่ยงได้มั้ยค่ะ

คำตอบ