เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

สวัสดีครับพี่

มาเพิ่มดีกรีความรักชาติด้วยกัน

http://www.opm.go.th/identity/content/music.asp?lang=thai#

คำตอบ

ตอบแล้ว

mr. สุมิตรชัย คำเขาแดง

ได้ ๆ ไป ...ไปดูกัน

 "  ใครรักแผ่นดิน  คงไม่ต้องฝืน  "