อนาคตของผม

นาย นพพร แก้วรักษ์

ผมเรียนอยู่ ม 3/5  ร.ร.รัษฎา ถ้าผมเรียนจบ ม 3

ผมไม่รู้ว่าจะไปเรียนต่อที่ไหน  ผมอยากให้คุณตา

ช่วยแนะนำผมด้วย

คำตอบ