กิจกรรมอาจารย์ ทั้งน่าสนใจและน่ารักมากครับ

  • สวัสดีครับ อาจารย์ จารุวัจน์
  • เห็นขึ้นหัวเรื่อง ในการจัดทำบทเรียน และกิจกรรมในการสร้างกระบวนการให้กับนักศึกษา
  • รู้สึกดีมากครับ
  • เป็นกิจกรรมที่น่ารัก และน่าสนใจมากครับ
  • เลยไม่ได้เข้ามาสอบถาม แต่เข้ามาเพื่อชื่นชมกับกิจกรรมครับ
  • เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาก้าวออกไปเรียนรู้ได้ตลอด หลังจากเขาก้าวพ้นมหาวิทยาลัยฯ ทำให้เขาได้เรียนรู้ตลอดเวลาจริงๆ ครับ
  • รู้สึกชื่นชมครับ
  • ขอบคุณครับ
คำตอบ