การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา

เรียน คุณพี่ชำนาญ  ขอสอบถามเรื่อง กระบวนการ การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ที่ประเทศไทยเป็นเจาภาพ

คำตอบ
not yet answered
ดัชนี

         กีฬามหาวิทยาลัยโลก  ฤดุร้อน  ครั้งที่ 24  วันที่ 8-18  สิงหาคม 2550  ณ  กรุงเทพฯ  ได้มีการสืบทอดอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมา      เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา

      กำหนดให้สนามแข่งขันหลัก  ได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  จะมีแข่งขันหลายชนิดกีฬา  สนามแข่งขันที่เมืองทองธานี จะมีแข่งขันยิมนาสติก  เทเบิลเทนนิส   ฟันดาบ  และวอลเลย์บอล  พร้อมนี้มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  80 พรรษา   รวมทั้งยังมีการจัดนิทรรศการในส่วนของประวัติศาสตร์กีฬามหาวิทยาลัยโลก  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

          สนามแข่งขันที่ชัดเจนมีดังนี้ กรีฑา  ว่ายน้ำ บาสเกตบอล  ยูโด  วอลเลย์บอล  แบดมินตัน เทควันโด แข่งขันที่ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

      ฟันดาบ  ยิมนาสติค  เทเบิลเทนนิส  แข่งขันที่เมืองทองธานี    กอล์ฟ  แข่งขันที่  สนามวอเตอร์มิลล์กอล์ฟแอนด์การเด้นส์      ยิงปืน  แข่งขันที่การกีฬาแห่งประเทศไทย    ซอฟท์บอล  แขช่งขันที่ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

   ฟุตบอล  แข่งขันที่ ม.เฏษตรศาสตร์  ม.รามคำแหง  ม.กรุงเทพ  ม.เทคโนโลยีราชมงคล  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์    สนง.พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  การกีฬาแห่งประเทศไทย  สนามกีฬากองทัพบก

    สรุปมีการชิงเหรียญทอง 236  เหรียญทอง  จาก 15  ชนิดกีฬา จาก 174 ประเทศ  ได้แก่  กรีฑา  บาสเกตบอล  ฟันดาบ  ฟุตบอล  ยิมนาสติก  ยูโด  เทนนิส  วอลเลย์บอล  เทเบิลเทนนิส กีฬาทางน้ำ(ว่ายน้ำ  โปโล  กระโดดน้ำ)  แบดมินตัน  ซอฟท์บอล  ยิงปืน  กอล์ฟ  และเทควันโด  

     การแข่งขันครั้งนี้ภายใต้  "All  Become  One"  มาจากแนวคิดที่ว่า  One  City  for  All หมายถึง  กรุงเทพฯ   One  Stop  Site  หมายถึง  ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ซึ่งมีสนามกีฬา  หมู่บ้านกีฬา  และโรงพยาบาลเดียวกัน     One  World/ One Will หมายถึง นักกีฬา 100  กว่าประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน One  Moment  in  Your Life  หมายถึงการมีโอกาสเช้าร่วม

 

                         รายลเอียดนอกจากนี้ติดตามที่ www.bangkok2007.com

ดร.สมบัติ บุญเลี้ยง

สวัสดี พี่ชำนาญ

            ขอขอคุณที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยโลก แหม...ฉลาดขึ้นเยอะ  (สำหรับผู้มีการศึกษา)

            แต่ยังไงก็ขับรถด้วยความระมัดระวัง นะ  เพื่อน ๆเป็นห่วง โดยเฉพาะ พี่เป้ง พี่ป๋อง พี่เอก

พี่พงษ์ พี่ยุทธ และหัวหน้า....

                            สมบัติ  บุญเลี้ยง

 

1. ได้ข่าวว่าเช้าวันที่ 30 ก.ย. 50 สุนัขเป็นเหตุรึ แล้วไปทันเวลาหรือเปล่า   ระวังหน่อยนะเดินทางไกลทุกสัปดาห์  ขอให้ทุกอย่างราบรื่นตลอดไป

2. วันที่ 28 - 30 พ.ย. 50 จะจัดการแข่งขันกีฬาซาเลเซียน ครั้งที่ 6 สารสิทธิ์พิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ มีสมาชิกเข้าร่วม 10 สถาบันทั่วประเทศ เชิญเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวด้วยนะ