จะทำดีอะไรเพื่อพ่อ

คุณจะทำดีอะไรเพื่อพ่อ เนื่องในโอกาส ในหลวงครองราชย์ครบ 60 ปี
คำตอบ
not yet answered
นาง นางมยุรี เรืองศรี
ทำดี    คิดดี  ปฏิบัติดี  แค่นี้แหละพ่อก็ดีใจแล้ว
กระทิ
เป็นลูกที่ดี