ความรู้สึกในการอบรม

มาอบรมแล้วเป็นอย่างไรบ้าง
คำตอบ
not yet answered

ตอบช้าไปหน่อยทบทวนขั้นตอนอยู่ ว่าจะตอบอย่างไร การสัมมนาที่ผ่านมาถือว่ามาพักผ่อนได้ความรู้ติดตัวมาไม่มีคนมาแย่งโดยเฉพาะการจดบัทึก