ไปถ่ายรูปกัน

พี่ต้มมาหาดใหญ่เมื่อไหร่ บอนะจ๊ะ จะชวนไปถ่ายรูปพญานาคที่สงขลา นะนะ
คำตอบ