ถามข่าว

น้องรัช

ขยายผล km  หรือยัง   สารคามยังไม่ได้ทำเลย

คำตอบ
not yet answered

เจ๊ตอบมั่งดิ มีคนสนใจเกี่ยวกับ KM เยอะอะ