อยากทราบ Role Profile VS Job Description

ผมเพิ่งทำงานตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ที่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิค โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ผอ.ศูนย์ฯ ให้ เขียน Job Description ก็เลยอยากทราบข้อมูลของนักวิชาการศึกษาที่ มข. รับผิดชอบด้านใดบ้าง ครับ

คำตอบ