รักษาศีลทำให้เกิดขันติ

ในไตรสิกขา  การรักษาศีลอย่างน้อย ศีล 5 จะทำให้คนรักษางามด้วยจริยวัตร  แต่นอกเหนือจากความงามแล้ว ยังทำให้เกิด ขันติ (ความอดทนใน 3 เรื่อง)ใช่หรือไม่?
คำตอบ

โดยหลักของปรมัตถ์แล้ว   การรักษาศีลจะก่อให้เกิดขันติ เป็นความอดทนใน ๓ ประการ คือ 1.อดทนต่อความยากลำบาก(ยากแค่ไหนก็จะทำให้ผ่านให้ได้)  2. อดทนต่อความตรากตรำ (ทนแดดทนฝนทนต่อสภาพแวดล้อม) 3. อดทนต่อคำวิพากย์วิจารณ์ได้ 

ตัวอย่างเช่น  ศีลข้อ 1 (ปานาฯ) เห็นมดเดินผ่านเป็นขบวนก็รอ หรือไม่ก็หาทางหลบไปทางอื่น ไม่คิดว่าเราจะต้องเป็นเจ้าของทางเดินนั้น หรือข้อ 3 (กาเมฯ) ไม่นึกชอบคนอื่นที่ไม่ใช่สามีภรรยาของตน มีความอดทนต่อคำพูดของเพื่อนฝูงว่าโง่..ที่มีเมียคนเดียว  เหล่านี้เป็นต้น

ดอกแก้ว
อ่านแล้ว รู้สึกดีคะ ได้ข้อคิด
นาย สมพงศ์ ตันติวงศ์ไพศาล

หลายคนไม่เข้าใจ หรือบางครั้งไม่แน่ใจว่าเกิดขันติอย่างไร?   

ถ้าบอกว่า คงจะเป็นการใช้ ทมะ(ข่มจิต)ใน ห้าเรื่อง(ประหารชีวิตสัตว์,เอาทรัพยสินที่คนอื่นเขาไม่ให้มาเป็นของตน ไม่มองสามีภรรยาผู้อื่น(นอกใจ) ไม่พูดจาใด ๆ ก็ตามที่จะส่อเป็นเท็จ ,เป็นการให้ร้าย, เป็นเรื่องไร้สาระ,และเป็นคำหยาบ ไม่เสพติดสิ่งมึนเมาทั้งปวง เป็นต้น   และความพอใจในสิ่งที่ตนเองมี (สันโดษ)