แล้วถ้าไม่ได้อยู่ที่ root หล่ะ

modeller

Movieclipname ที่อยู่ที่ _root

แต่ถ้าไม่ได้อยู่ที่ _root หล่ะ

อะไรคือ _root

ผมไม่เข้าใจ

หมายถึง symbol ที่วางอยู่ใน Libary ที่ไมได้ใส่ folder ไว้ ? 

คำตอบ

_root คือ path แรกของ file

ผมก็ไม่รู้ ผมอ่านตาม code ที่มี 

คำแนะนำของผมคือ น่าจะศึกษาพื้นฐานของ ActionScript ก่อน ไม่งั้นก็จะเจอปัญหาแบบนี้ละครับ