ระบบสารสนเทศ หมายถึงอะไร

ระบบสารสนเทศ หมายถึงอะไร
ระบบสารสนเทศ หมายถึงอะไร
คำตอบ
not yet answered

การวิเคราะห์ระบบคืออะไร

หนูอยากถามว่าระบบสารสนเทศมีความหมายว่าอย่างไร