มนุษย์ในทัศนะของพระพุทธศาสนา

ไพบูลย์ พรมตา

สวัดดีครับ อ. เทพฤทธิ์ พิณนาคิเลย์

ผมขอรบกวนอาจารย์

เกี่ยวกับหัวข้อ

"มนุษย์ในทัศนะของพระพุทธศาสนา "

ด้วยครับ อยากทราบนะครับ

ว่าเป็นยังไง ทัศนะยังไงบ้างนะครับ

ขอบคุพระคุณล่วงหน้าครับอาจารย์

 

 

คำตอบ