ความหมาย APGAR

ได้ตอบความหมาย APGAR ให้แล้วนะคะในบล็อค ความหมายของ APGAR ในเด็กแรกเกิด http://gotoknow.org/blog/supalukbi/41389
คำตอบ