ขออนุญาตค่ะ

จันทรรัตน์

อาจารย์คะ

ขออนุญาตรวมบันทึกของอาจารย์ เรื่อง เมตตา ไว้ตามfile เมตตา.doc ค่ะ เพราะว่าจะขออนุญาตส่งให้ญาติมิตรอ่านค่ะ ......เลยรวบรวมแล้วส่งมาให้อาจารย์พิจารณาก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่และอาจารย์มีความเห็นเช่นไรจะได้ทำตามค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

คำตอบ

ยินดีครับ

ขอบพระคุณและอนุโมทนาในจิตคิดกุศลด้วยครับ

จันทรรัตน์ เจริญสันติ

ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

ได้ปรับเป็น pdf file เพื่อง่ายกับการอ่านแล้วค่ะ ตามลิงค์นี้ค่ะ เมตตา.pdf และส่งไปให้เพื่อนๆ หลายๆคนได้อ่านและได้ใช้ประโยชน์กับตัวเองด้วยค่ะ