กำหนดการ KM workshop เพื่อพัฒนาทักษะคุณอำนวย

กำหนดการ KM workshop ในโรงเรียน รุ่น ๑ :พัฒนาทักษะคุณอำนวย 

 • 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
 • 08.30-08.45 น. เกริ่นนำ Geting to Know you
 • 08.45-09.00 น. กิจกรรม "เพิ่มมิตร พิชิตใจ"
 • 09.00-10.00 น. แบ่งกลุ่ม ๓ กลุ่ม ดูหนัง "ครูสมพรสอนลิง" + กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม 
 • 10.00-10.30  Present งานกลุ่ม
 • 10.30-11.00 น. พักเบรค
 • 11.00-12.00 น. World cafe (6 station)
 • 12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
 • 13.00-13.40 น. นำเสนอ+ Reflection 
 • 13.40-14.00 น. AAR
 • 14.00-15.00 น. Blog-Coaching  ๑ : การเขียนบันทึก
 • 15.00-16.30 น. Blog-Coaching ๒ : การสมัครสมาชิก และเทคนิคของบล็อก
 • 16.30-17.00 น. สัญญาใจไฟปรารถนา (Passiong Plan) + สรุป + มอบวุฒิบัตร
คำตอบ