ขอแบบฟอร์ม

ต้นอ้อ
ขอแบบฟอร์มการเซ็นยินยอมรับการเจาะเลือดของหญิงมาคลอดที่ไม่มีผลเลือดหน่อยค่ะ
คำตอบ