ถามเรื่องรายงาน

cat
ทำรายงานไม่ได้ค่ะ
คำตอบ

ตอบแล้วนะคะ

          ถ้าต้องการเพิ่มจำนวนสมาชิกในกลุ่ม แจ้งมาในนี้ก็ได้ค่ะ สำหรับหัวข้อที่ได้ลบทิ้งไปแล้วเนื่องจากมีจำนวนครบ 4 กลุ่ม ให้ นักศึกษาระบุว่าเลือกหัวข้อใด เพิ่มสมาชิกในกลุ่มของใครชื่ออะไรบ้าง แล้วครูจะทำการเพิ่มสมาชิกให้เองค่ะ

สำหรับหัวข้อรายงานที่ยังปรากฏอยู่ในเว็บ (มีกลุ่มที่เลือกทำหัวข้อนั้นไม่ถึง 4 กลุ่ม) ให้เพิ่มความคิดเห็น โดยแจ้งว่าเป็นการเพิ่มสมาชิกอีก 1 คน เพิ่มจากกลุ่มใด โดยใส่ชื่อสมาชิกในกลุ่มให้ครบทุกคนนะคะ ครูจะทำการลบความคิดเห็นเดิมที่มีจำนวนสมาชิก 3 คนออกให้ค่ะ

ฉันทมน ทองศิริ