รออ่านบันทึกอยู่นะครับ

กำลังรออยู่ว่า เมื่อไรจะมีบันทึกมาให้อ่านสักทีครับ

นายศรีเชาวน์ วิหคโต

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติงาน ในงานสารสนเทศและการสื่อสาร ศนอ.
รับผิดชอบดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบ e-Training
    

คำตอบ