ลืมว่าจะเอา code มาฝาก

  • code ครับ
  • <a href=http://freecounters-a3k.com/u/khajit foythong/><img border=0 border=0 src=http://ctr.freecounters-a3k.com/counter/index.php?u=khajit foythong&s=apple></a><br><a href=http://freecounters-ask.com/u/khajit foythong/>Free </a><a href=http://freecounters-kdh.com/u/khajit foythong/>Hit </a><a href=http://freecounters-rdj.com/u/khajit foythong/>Counter</a>
  • <style>body{background-image:url("http://gotoknow.org/file/khajitfoythong/Rain.gif");}</style>
  • e-mail [email protected]
  • <center><p></p><p align=right><STRONG><FONT face=Tahoma color=#5E9AC8><EMBED src=http://gotoknow.org/file/khajitfoythong/08+-+Imagine+%28John+Lennon%29.mp3
    width=180 height=50 type=audio/x-ms-wma autostart="true" loop="true" volume="200"></EMBED><br>Imagine<br></FONT></STRONG></P></center>

 

คำตอบ