การตรากฎหมายให้เพิ่มโทษย้อนหลังมีสภาพบังคับได้หรือไม่

อนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์
ขอถามอาจารย์ จากการตัดสินคดียุบพรค มีการลงโทษตามกฎหมายให้เพิ่มโทษย้อนหลังมีสภาพบังคับ ตามคำสั่งศาลนั้นมีสภาพบังคับได้หรือไม่ มีบรรทัดฐานได้หรือไม่ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างด้วยครับ
คำตอบ