มาแจ้งข่าวว่า มท.๑ รับปากจะอนุญาตให้ อ.อายุ ได้สัญชาติไทย โดยวิธีการสำหรับคนต่างด้าวพิเศษ

http://gotoknow.org/file/archanwell/view/26463

เอารูปมาให้ดูค่ะ

เรากังวลใจว่า ถ้าใช้วิธีการของคนต่างด้าวทั่วไป อ.อายุ คงรอจนอายุ ๖๐ หรือ ๗๐ ปี

กฎหมายก็เอื้อให้ใช้วิธีการสำหรับคนต่างด้าวที่มี social contribution

วันที่ ๒๘ กค. ที่ได้มีโอกาสพูดกับ มท.๑ แล้วค่ะ ท่านรับปาก

ดิฉันก็สบายใจระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่โล่งที่เดียว จะสบายใจ ก็เมื่อเห็นหนังสืออนุญาตที่จับต้องได้

ในที่สุด  ขอบคุณอาจารย์ที่กรุณามาร่วมทุกข์รวมทุกข์กับพวกเรา

และก็คงต้องสรุปว่า เรื่องของ อ.อายุ เป็นบทพิสูจน์ในการใช้ประโยชน์ของโกทูโนเพื่อตั้งเวทีเสวนาค่ะ และเวทีเสวนาบนอินเทอร์เน็ต

ขอบคุณอีกครั้งค่ะ 

คำตอบ

ขอขอบคุณอาจารย์แหววและยินดีกับอาจารย์อายุด้วยค่ะ

ดิฉันได้นำเสนอข่าว update ที่ได้จากอาจารย์แหวว นำเสนอไว้อีกครั้งที่ http://gotoknow.org/blog/tutorial/41703 ค่ะ

เห็นด้วยกับที่อาจารย์กล่าวค่ะ เรื่องอ.อายุเป็นบทพิสูจน์ถึงประโยชน์ของ GotoKnow เพื่อเป็นเวทีเสวนา และ เครื่องมือเพื่อการจัดการความรู้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

Archanwell

ดิฉันให้มีการสรุปกรณีศึกษาคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติมาไว้ในโกทูโนแล้วหลายกรณี แต่ดูว่า ข้อมูลกระจายตัวมาก การใช้แพลนเนตก็รวมเรื่องได้ระดับหนึ่ง แต่การรวมความคิดในแต่ละสีสรร ก็น่าทำนะคะ อย่าง "หน้าเว็บของโกทูโนเกี่ยวกับคนด้อยโอกาส" ก็มีในหลาย portal นะคะ ทำอย่างไรดี จะค้นง่าย และเย้ายวนสำหรับให้นักศึกษามาค้นดู แบบค้นหนังสือนะคะ

 ฝากคิดด้วยนะคะ เป็นกรณีสืบเนื่องจาก อ.อายุค่ะ