อยากทราบความหมายของโปสเตอร์ค่ะ

แนน
อยากทราบความหมายของโปสเตอร์เพื่อจะนำไปทำรายงานค่ะ
คำตอบ
not yet answered

yo yo***นัชชาเราไม่ได้ตอบhi5ไปเลยขอโทษนะ