การควบคุมโครงการ

wasawat

อยากเรียนปรึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้ควบคุมโครงการ กับงานสืบสวนสอบสวนครับ

0814409003

ขอบคุณครับ

 

คำตอบ

สวัสดีค่ะ

ต้องขออภัยนะคะ พอดีมีนโยบายไม่ติดต่อทางมือถือ ดิฉันเป็นพวกไม่ค่อยใช้และไม่ค่อยพกค่ะ อีกอย่างคือถ้าเขียนให้ข้อมูลผ่าน blog ได้ จะเกิดเป็นข้อมูล ซึ่งคนอื่นๆ อาจมาเรียนรู้ได้เพิ่มเติมค่ะ : )

จะขอข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ ว่าเป็นงานสืบสวนอะไร โครงการประเภทไหนน่ะค่ะ เพราะกว้างมาก ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร

หลักๆ นะคะ เวลาจะทำโครงการ ต้องตั้งเป้าหมายของโครงการให้ชัดเจนค่ะ เช่น ผลของโครงการสืบสวนที่ว่านี้ควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง (objectives & deliverables) สมมติว่าเป็นโครงการการสืบสวน สอบสวนคดี เป้าหมายอาจเป็น

  • หลักฐานประกอบคดี
  • ผู้ต้องสงสัย และข้อมูลของผู้ต้องสงสัย
  • คำให้การของพยาน รายชื่อพยานที่เกี่ยวข้อง
  • รายงานการสืบสวน

ดิฉันเดาเอาหมดนะคะ ยกเป็นตัวอย่างน่ะค่ะ พอเราได้วัตถุประสงค์เป้าหมายแล้ว เราก็เอาเป้าหมายเหล่านี้แหละค่ะมาเป็นตัวตั้ง เช่น ถ้าต้องการ"คำให้การของพยาน" เราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้มาซึ่ง"คำให้การนั้นๆ" ก็จะเกิดรายงานกิจกรรมที่ต้องทำ (task or activity) ขึ้น เช่น

  • งานรวบรวมรายชื่อพยาน
  • งานสัมภาษณ์พยาน
  • งานเก็บหลักฐานทางวัตถุ (หรืออื่นๆ) จากพยาน
  • งานทำรายงานคำสัมภาษณ์
  • ฯลฯ

เสร็จแล้วเราก็มาพิจารณางานเหล่านี้ว่าต้องใช้ใครทำ+ใช้วิธีการอะไร ซึ่งจะนำมาซึ่งทรัพยากรบุคคล เครื่องมือที่ต้องใช้  (การประเมินในส่วนนี้ต้องใช้ประสบการณ์ตรงจากงานที่เคยทำค่ะ เช่น ในการปูพื้นบล็อคตัวหนอน วันหนึ่งจะทำได้ ..... ตร.ม. ถ้าใช้ช่าง 3คน เป็นต้น )  พอประเมินว่าจะต้องใช้ทรัพยากรเท่าใดแล้ว ก็จะประเมินค่าใช้จ่ายกับเวลาได้ค่ะ เช่น ถ้ามี x ตร.ม.ที่ต้องปูพื้น ก็จะประเมินหาปริมาณทรายรองพื้น ปริมาณบล็อค ที่ต้องใช้ได้ ประกอบรู้ว่าวันหนึ่ง ช่าง 3 คน ทำได้ y ตร.ม./วัน ดังนั้นต้องใช้เวลา x/y วันจึงจะทำเสร็จ ก็จะประเมินค่าแรงได้ด้วยค่ะ

พอได้รายละเอียดเวลาที่แต่ละงานต้องใช้ ก็มาจัดลำดับงาน ทำแผนงาน (แผนเวลา schedule) แล้วก็แผนการใช้เงินของโครงการได้ค่ะ แล้วก็นำแผนไปใช้เพื่อควบคุมงานให้เกิดตามนั้น เพื่อทำเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ลุล่วงค่ะ

จริงๆ แล้วการสืบสวนสอบสวน อาจจะประยุกต์ใช้ลำบากก็ได้นะคะ เพราะไม่แน่ใจว่าเป้าหมายเปลี่ยนเรื่อยๆ หรือไม่ เพราะถ้าเป้าหมายเปลี่ยนบ่อยจะทำงานยาก สำเร็จยากค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไร

รบกวนให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะ ถ้ายังมีข้อสงสัยอยู่น่ะค่ะ